ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพชรบูรณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Petchabunwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำร้อน
ตำบล :
  น้ำร้อน
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กุมภาพันธ์ 2529
อีเมล์ :
  petchabunwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  TFE ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :   
  20 กม.