สรุปการเช็คชื่อมาโรงเรียนและการเข้าโฮมรูปตอนเช้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
 
สรุปข้อมูลเดือน:::> สิงหาคม
 
้สรุปข้อมูลเดือน:::> กันยายน
 
แบบเช็คชื่อมาโรงเรียนและกิจกรรมโฮมรูม
แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.1/1 แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.1/2
   
แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.2/1 แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.2/2
   
แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.3/1 แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.3/2
   
แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.4/1 แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.4/2
   
แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.5/1 แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.5/2
   
แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.6/1 แบบเช็คชื่อ ชั้น ม.6/2
 
หมายเหตุ ระบบจะประทับวันที่และเวลาให้โดยอัตโนมัติ จึงไม่สามารถทำการเช็คชื่อหรือบันทึกกิจกรรมย้อนหลังได้