์กิจกรรมการปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ผู้อำนวยการพบนักเรียนและคณะครู
กิจกรรมวัน ASEAN DENGUE DAY กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังเลิกเรียน